tk web

Báo giá Tên miền (Domain)

Ghi chú: - Báo giá trên chưa bao gồm VAT (tên miền Việt Nam không chịu thuế VAT

- Tên miền Quốc Tế VAT 10%;

Tên miền Đăng ký (VNĐ) Phí duy trì/năm (VNĐ) Tổng phí ký (VNĐ)
.vn 295.000 455.000 750.000
.com.vn; .net.vn 295.000 335.000 630.000
.com; .net; .org 98.000 263.000 98.000
.edu.vn; .org.vn 160.000 190.000 350.000
.info 49.000 279.000 49.000
Lưu ý khi Active tên miền quốc tế

Theo yêu cầu của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, tên miền quốc tế khi được đăng ký hoặc thay đổi thông tin cần phải được xác thực sự tồn tại của địa chỉ Email từ người đăng ký.

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký, Hệ thống sẽ tự động gửi một Email có dạng " verification-noreply@onamae.com " yêu cầu xác nhận tới địa chỉ email của người đăng ký (trong Inbox hoặc Spam/Junk-email).
Quý khách cần nhấp vào đường dẫn URL trong Email để xác thực sự tồn tại của địa chỉ Email đã đăng ký.
Trong vòng 2 tuần (336 giờ) kể từ khi hệ thống gửi email yêu cầu xác nhận, nếu Quý khách không nhấp vào URL để xác thực thông tin, thì tên miền sẽ tự động bị khóa lại và không thể sử dụng để chạy website hay email được.

Trường hợp tên miền bị khóa, do đường dẫn URL trong email vẫn có hiệu lực nên Quý khách chỉ cần thực hiện nhấp vào đường dẫn đó để xác nhận thì tên miền sẽ được mở khóa.

Số lần yêu cầu xác thực đối với mỗi địa chỉ Email (Registrant Email) là 1 lần duy nhất (tên miền đăng ký mới nhưng địa chỉ Registrant Email đã từng được xác thực thì hệ thống sẽ không gửi email yêu cầu xác thực nữa)